BBC micro:bit på väg till lärare och elever

I mitten av juli förra året skrev jag om BBC micro:bit, en liten enkel dator som BBC och deras samarbetspartners tagit fram för att visa programmeringens möjligheter för barn och ungdomar, och för deras lärare. Det rör sig om ett mikrokontrollerkort utan eget operativsystem med LED-display, två programmerbara knappar samt kompass och accelerometer. Micro:bit kan programmeras att styra och samverka med en lång rad olika elektroniska komponenter via usb eller bluetooth.

Det ursprungliga målet var att alla brittiska lärare som undervisar i årskurs sju (elva- och tolvåringar) skulle få varsin i september, och att det skulle bli dags för eleverna månaden därpå. Tyvärr visade det sig att det fanns problem med strömförsörjningen på den första modellen, men nu är detta löst och man har även genomfört en del förbättringar. Lärare runt om i landet är sedan någon vecka tillbaka på väg att få sina micro:bit. Kring påsk påbörjas leveransen till eleverna.

Efter regeringsskiftet 2010 har det förts en livlig debatt om att Storbritannien riskerar att halka efter i den globala utvecklingen, eftersom landets skolsystem inte uppmärksammat hur digitaliseringen förändrar samhället och inte heller dragit nytta av de pedagogiska möjligheter som öppnat sig.

I England har detta lett till att programmering och kreativ problemlösning har förts in i läroplanen, vilket börjar bli allt vanligare i Europas skolor. Även i Nordirland, Skottland och Wales har man börjat lyfta fram värdet av att eleverna tränar programmering, datalogiskt tänkande och digitalt skapande. Detta behövs både på arbetsmarknaden och för att kunna fungera som medborgare i ett samhälle där digitala lösningar präglar allt fler aspekter av tillvaron.

I den nya engelska läroplanen, som trädde i kraft i september 2014, ingår programmering i två olika ämnen som kompletterar varandra.

Det ena är computing, ett teoretiskt ämne som har sin grund i datavetenskapen men som också är nära relaterat till matematik och naturvetenskapliga ämnen. Undervisningens mål är att eleverna ska utveckla datalogiskt tänkande, lära sig att använda olika program och system och utveckla den digitala kompetens som samhällsutvecklingen kräver.

Det andra är design and technology, ett praktiskt ämne där eleverna med hjälp av sin fantasi och kreativitet ska tränas i att lösa olika vardagsnära och praktiska problem med teknikens hjälp. Samtidigt ska de utveckla en kritisk förståelse av den tekniska utvecklingens konsekvenser för världen och vardagen igår, idag och imorgon. Det är också viktigt att de blir kunniga och ansvarsfulla medborgare som förstår digitaliseringen och kan bidra till landets och befolkningens fortsatta välstånd och välmående.

I Key Stage 3, som omfattar årskurs sju till nio, ska eleverna utveckla en rad olika viktiga kunskaper och färdigheter. I computing ska eleverna bland annat utveckla en förståelse för hur hård- och mjukvarukomponenter i ett datorsystem fungerar och hur de kommunicerar med varandra och med andra system. De ska också fördjupa sina kunskaper i datalogiskt tänkande och lära sig använda två eller flera programmeringsspråk, där minst ett ska vara textbaserat. I design and technology ska eleverna till exempel undersöka ny teknik samt lära sig hur mekaniska, elektriska och elektroniska system fungerar och hur de kan användas när de skapar produkter för att lösa olika problem.

Igår sände BBC ett program i sin serie Live Lessons (kräver brittisk ip-adress), där man ger flera konkreta exempel på hur micro:bit kan användas för att hjälpa eleverna att uppnå läroplanens mål kring design, programmering och teknikförståelse. På programmets webbplats finns en lärarhandledning och instruktioner till eleverna som tydligt visar och förklarar vilken utrustning som behövs och hur de ska gå tillväga. Den här gången handlar det om att skapa olika spel och att bygga robotar och monster. Samtliga exempel kan utvecklas vidare av eleverna.

Eleverna kan använda flera olika webbaserade editorer för att programmera sina micro:bits. Än så länge finns en visuell javascript-editor från Code Kingdom samt den visuella Block Editor och den textbaserade Touch Develop från Microsoft. En webbbaserad editor för programmeringsspråket Python är på gång. Samtliga kan både användas på dator och på plattor och smarta telefoner. Samsung presenterade nyligen en androidapp som eleverna kan programmera i. Den färdiga koden överförs från telefonen till micro:bit via Bluetooth.

På micro:bits webbplats finns vägledning som hjälper lärare och elever att komma igång, alltifrån en snabbguide för lärare till korta instruktionsfilmer som förklarar hur de olika editorerna fungerar. Här finns också mängder med lektionsexempel.

Micro:bit ger en kraftfull ingång till programmering och digitalt skapande och kan fungera som inkörsport till Arduino och Raspberry Pi. Den kan säkert också få fart på lärares och elevers experimentlusta och bidra till att föra in makerkulturen i skolan.

Den engelska läroplanen har ambitiösa mål kring datalogiskt tänkande och programmering, men som Carrie-Ann Philbin från Raspberry Pi Foundation påpekade på den norska konferensen Dataspill og koding i skolen i oktober förra året, satsar regeringen inte särskilt mycket på lärares kompetensutveckling.

BBC samarbetar med frivilligorganisationer som Code Club och CoderDojo för att ta fram lärresurser och tillsammans med Wellcome Trust och The Institution of Engineering and Technology arrangerar man kurser och workshops som visar hur micro:bit kan kopplas till läroplanens mål och användas i undervisningen, såväl i de båda nya ämnena i England som i naturvetenskapliga ämnen och matematik i resten av Storbritannien.

Computing at School och deras CAS Community samt STEMNET, ett nationellt nätverk för lärare i naturvetenskap, teknik och matematik står till tjänst med råd, vägledning och kompetensutveckling för lärare, som ska underlätta övergången till nya sätt att arbeta med och tänka kring it och programmering i undervisningen. En lång rad it-företag bidrar också med produkter och tjänster av olika slag, alltifrån editorer till lärresurser och fortbildningskurser.

Snart går startskottet!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *